پیدا

ملکا

درخواست حذف اطلاعات

گفتم ملکا تو را کجا جویم من وز خلعت تو وصف کجا گویم من گفتا که مرا مجو به عرش و به سما نزد دل خود ، که نزد دل پویم من