پیدا

نور

درخواست حذف اطلاعات

رِجالٌ لا تُلهیهِم تجارةٌ و لا بیعٌ عن ذکر الله»سوره نور/37 از صادق (علیه السلام)است که : «العارفُ شَخصُهُ مع الخلق وقلبه مع الله تعالی» . هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است