پیدا

صلوات خاصه حضرت رضا(ع)

درخواست حذف اطلاعات

« اللهم صل علی ، علی بن موسی الرضا مرتضی ال قی النقی و حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشهید صلاه کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه کأفضل ماصلیت علی احد من اولیائک .»