پیدا

شناخت حق از باطل

درخواست حذف اطلاعات

شناخت حق از باطل که همان شناخت واقعیت ها از پندارهاست گاه براى انسان چنان دشوار و پیچیده مى شود که حتماً باید سراغى از نشانه هاى حق و باطل گرفت. در این تمثیل زیبا، نشانه هاى حق و باطل چنین بیان شده اند: حق سودمند و باطل بى فایده و بیهوده است. باطل همواره مستکبر، پر سر و صدا، توخالى و بى محتواست، اما حق بى مدعا و بى سر و صدا و اهل عمل و پر محتوا و سنگین است. حق متّکى به خودش است، اما باطل از آبروى حق مدد مى گیرد و از حیثیت حق بهره مى جوید. حق ثابت و زوال ناپذیر است و به سوى خدا باز مى گردد. در حق، معارضه اى نیست و هر حقى سایر حقایق را در رسیدن به کمال مطلوب کمک کرده، سود مى بخشد، بر خلاف باطل که معارض حق است و همیشه کوشش حق را بى ثمر مى سازد و بدون هیچ اصلاح و نفعى زیان مى رساند