پیدا

حکمت

درخواست حذف اطلاعات

إذا رأیتم المۆمن صموتاً فادنوا منه فإنّه یلقی الحکمة؛ هرگاه مۆمن را خموش دیدید به او نزدیک شوید؛ زیرا که او حکمت مى‏ آموزد. کلمه «صموت» که در این حدیث آمده، مبالغه «صامت» است، یعنى بسیار خاموش. حکمت هم گران‏ترین و باارزش‏ترین چیز در زندگى است.